Min Rehab Användarvillkor

1 Omfattning

1.1 Detta avtal gäller mellan Scandinavian Health Providers AB och den kund som köper en prenumeration av tjänsten “Min Rehab” och dess tillhörande tjänster i appen “Min Rehab” som Scandinavian Health Providers AB tillhandahåller.

1.2 I appen Min Rehab får kunden tillgång till träningsprogram inom kategorierna: Rehab, Förebyggande träning och Artros. Kunden får även tillgång till FAQ-delen där Min Rehab svarar på vanliga frågor kring rehabträning samt ger ergonomitips.

1.3 Scandinavian Health Providers AB är inte en vårdgivare och det ställs inga diagnoser i appen Min Rehab. Kunden får besvara frågor vid start av ett rehabprogram samt uppföra en profil i appen. Detta har dock endast syftet att anpassa nivån på övningarna när kunden inleder sitt träningsprogram.

1.4 Kunden ingår avtal med Scandinavian Health Providers AB vid köp av prenumeration i appen Min Rehab. Vid köp av prenumeration accepterar Kunden avtalsvillkoren.

2 Allmänt om appen Min Rehab

2.1 Tecknande av avtal kräver att Kunden har ett konto på AppStore samt att Kunden loggar in i Min Rehab.

2.2 Scandinavian Health Providers AB ansvarar inte för konsekvenser eller eventuella skador som uppstår på grund av felaktigt användande av appens innehåll eller dess instruktioner.

2.3 I appen Min Rehab uppmuntras Kunden att uppsöka legitimerad vårdpersonal om Kunden inte är säker på sin diagnos eller vid symtom där vidare undersökning kan vara nödvändig innan Kunden börjar ett rehabprogram. Om Kunden väljer att påbörja ett rehabprogram utan att kontakta legitimerad vårdpersonal ansvarar inte Scandinavian Health Providers AB för konsekvenser eller eventuella skador som Kunden upplever efter användandet av appen.

2.4 Genom att skapa konto i appen Min Rehab accepterar också Kunden att de angivna uppgifterna kan användas av appen för att optimera Kundens övningsprogram. Min Rehab använder även den tillgängliga datan för att skapa statistik som ska öka möjligheten att skräddarsy övningsprogram för kunder. Kundens data kommer aldrig att vara synlig för

2.4 Genom att skapa konto i appen Min Rehab accepterar också Kunden att de angivna uppgifterna kan användas av appen för att optimera Kundens övningsprogram. Min Rehab använder även den tillgängliga datan för att skapa statistik som ska öka möjligheten att skräddarsy övningsprogram för kunder. Kundens data kommer aldrig att vara synlig för andra kunder i appen.

2.5 Träningsprogrammen i appen Min Rehab ska ses som ett komplement till behandling av muskuloskeletala besvär i rörelseapparaten samt artros och ska inte likställas med ett besök hos legitimerad vårdpersonal. Kunden ansvarar för att kontakta legitimerad vårdpersonal vid behov för diagnos.

2.6 Övningarna i appen är utvalda och instruerade av legitimerad vårdpersonal.

2.7 Rehabprogrammens utformande är gjort i samarbete med legitimerad vårdpersonal.

2.8 För användande av appen Min Rehab krävs en inloggning med lösenord. Detta kan se via mail eller via Facebook.

3 Priser och betalning

3.1 Kunden betalar i appen via en prenumeration som ger Kunden tillgång till hela appens innehåll. Innan Kunden betalar ges en möjlighet att testa appen under en kortare prövoperiod. Efter nämnda prövoperiod måste Kunden godkänna en prenumeration för fortsatt tillgång till appens innehåll. Pris för prenumerationen är synligt i samband med godkännande.

3.2 Om prenumeration avslutas har du tillgång till appen under den resterande tiden som du har betalat för. Därefter låses appens innehåll för dig igen.

3.3 Kunden intygar att all information som han/hon uppger om sig själv är korrekt. Scandinavian Health Providers AB lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt gällande lag, men detta förutsätter att användandet av tjänsten ej har påbörjats och att ingen inloggning har skett.

4 Scandinavian Health Providers AB ansvar

4.1 Det är ingen åldersgräns för att ladda ner appen Min Rehab eller att ha en prenumeration. Däremot rekommenderar Scandinavian Health Providers AB att användare under 16 år inte påbörjar en prenumeration utan godkännande från vårdnadshavare. Scandinavian Health Providers AB rekommenderar även att användare under 16 år ska ha godkännande från vårdnadshavare för att använda ett rehabprogram i appen Min Rehab samt kontakta legitimerad vårdpersonal innan användandet.

4.2 Scandinavian Health Providers AB har som målsättning att Min Rehab ständigt ska hållas uppdaterad både teknologiskt och ur ett medicinskt perspektiv.

4.3 Scandinavian Health Providers AB kan inte garantera att appen Min Rehab kommer att fungera felfritt eller att fel kommer att åtgärdas inom en särskilt tidsram. Scandinavian Health Providers AB ansvarar inte för tillgång till innehållet i Min Rehab, tekniska störningar eller förlust av data. Det är Scandinavian Health Providers AB målsättning att inga tekniska problem ska störa användandet av appen.

4.4 Vid buggar i appen eller andra tekniska problem ska detta omgående rapporteras till Scandinavian Health Providers AB via appen “Info -> Skicka mail”. Scandinavian Health Providers AB strävar efter kort väntetid på kontakt från kunder.

5 Kundens ansvar och skyldigheter

5.1 Kunden har ansvar för att ingen annan person använder Kundens konto i appen.

5.2 Kunden ansvarar för att material, data och information från appen Min Rehab inte sprids från Kundens konto.

5.3 Länkar. Användaren godkänner att Scandinavian Health Providers AB skickar mail om funktioner i tjänsten, erbjudanden och nyheter (t.ex. påminnelser, frågor, nya tjänster och rabatterbjudanden) tills han/hon skriftligen (via mail) informerar Scandinavian Health Providers AB om att han/hon inte vill mottaga fler mail.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Upphovsrätt och äganderätt samt övriga rättigheter till Scandinavian Health Providers AB varumärke och appen Min Rehab tillhör Scandinavian Health Providers AB.

6.2 Dokument och texter som publiceras i Min Rehabs namn via sociala medier eller hemsida tillhandahålls och tillhör Scandinavian Health Providers AB.

6.3 Scandinavian Health Providers AB tjänst Min Rehab är avsedd för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk, på något olagligt sätt eller på annat sätt som kan skada Scandinavian Health Providers AB. Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av Scandinavian Health Providers AB webbsidor eller övriga appar. Han/hon får inte heller använda tjänsten för att störa någon annans användning av densamma. Material som tillhandahålls användaren från Scandinavian Health Providers AB får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Scandinavian Health Providers AB.

7 Uppsägning

7.1 Scandinavian Health Providers AB har rätt att säga upp avtalet om man anser att Kunden bryter mot avtalet. Vid uppsägning stängs Kundens konto av och information om användaren tas bort.

7.2 Kund som har blivit avstängd har ingen rättighet att återregistrera sig via ett nytt konto.

8 Villkorsändring

8.1 Scandinavian Health Providers AB förbehåller sig rätten att ändra på innehållet i appen Min Rehab efter vad man anser är mest lämpligt, tex layout, innehåll eller annat.

9 Personuppgifter

9.1 Sekretesspolicy. Scandinavian Health Providers AB har som mål att skydda användarens personuppgifter.

9.2 Skydd av personuppgifter. Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (enligt) General Data Protection Regulation, GDPR.

9.3 Scandinavian Health Providers AB följer lagen om GDPR genom att; hålla dina personuppgifter uppdaterade (vi lagrar din e-postadress och ditt namn. Vi lagrar även ditt facebook-ID och din profilbild om du väljer att logga in med Facebook), inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Dina uppgifter hanteras och skyddas av avancerad teknik.

10 Force Majeure

10.1 I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

11 Lagval och tvist

11.1 På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.

Kontaktuppgifter:

Scandinavian Health Providers AB: info@minrehab.se